Iklan

Iklan

Profil Singkat 10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

5/08/20, 11:16 WIB Last Updated 2020-06-27T09:59:42Z

WASATHA.COM - Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat memuliakan para sahabatnya. Perjuangan para sahabat Nabi itu dalam menegakkan Islam tak akan bisa dinilai dengan emas sebesar Gunung Uhud sekalipun.

Rasulullah SAW menjamin para sahabat itu akan masuk surga bersamanya. Dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda: "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Usman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga."

Abu Bakar Ash Shidiq | Abu Bakar merupakan orang pertama yang masuk Islam. Dia juga setia menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW, membebaskan 70 budak muslim yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy karena melakukan tauhid. Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama untuk memerangi orang-orang murtad. Dalam masa kepemimpinannya Abu Bakar tetap hidup sederhana meski banyak harta rampasan perang yang didapat kaum muslim, ia pernah menolak pemberian harta rampasan perang yang sebenarnya menjadi hak pembagian untuk khalifah, ia tetap membaginya kepada kaum muslimin. Abu Bakar juga berwasiat kepada anaknya agar menyerahkan semua hartanya kepada Baitul Mal jika ajal tiba.

Umar bin Khattab | Kesetiaan Umar mendampingi Rasulullah dalam menyiarkan Islam tidak perlu diragukan lagi. Umar selalu mengawal dan menjaga di barisan paling depan ke mana pun Rasulullah ingin pergi. Hingga Umar dijuluki sebagai singa padang pasir karena keberaniaannya. Pada masa Umar Romawi dan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Selama kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, umat Islam mulai berkembang ke wilayah Byzantium. Dia mengirim beberapa jenderal Muslim paling tangguh, termasuk Khalid bin Al-Walid dan Amr bin Al-‘Ash untuk memerangi Byzantium.

Pertempuran Yarmuk yang menentukan pada tahun 636 masehi merupakan pukulan besar bagi kekuatan Byzantium di wilayah tersebut, yang menyebabkan jatuhnya banyak kota di seluruh Suriah seperti Damaskus.

Utsman bin Affan | Utsman bin Affan merupakan seorang pedagang kaya raya yang sangat dermawan. Usman bin Affan dikenal sebagai saudagar yang sangat sukses dan ia juga tidak tanggung-tanggung untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan syiar Islam.

Ali bin Abi Thalib | Ali merupakan khalifah keempat sekaligus sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Ali menikah dengan Fatimah Az Zahra. Ali juga adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Ali juga menjadi sahabat Nabi untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah., Ali sangat setia mendampingi dakwah Rasulullah. Ketika itu Ali membantu Rasul untuk melarikan diri dari kejaran kaum kafir Quraisy. Ali berpura-pura tidur di atas ranjang Nabi Muhammad untuk mengelabui kafir Quraisy.

Thalhan bin Ubaidillah | Thalhan wafat pada saat mengikuti Perang Uhud. Ia melindungi Nabi yang sudah dalam keadaan terdesak sehingga ia menerima 70 luka dari sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah, lalu pergelangan tangan terpotong, hingga akhirnya terjatuh dan mati syahid.

Zubair bin Awwam | Zubair merupakan putra dari bibi Rasulullah atau ia merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Zubair termasuk dalam golongan as-Sabiqun al-Awwalun atau sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah.

Abdurrahman bin Auf | Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi yang memiliki keahlian dalam berbisnis. Ia juga berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa yang ia miliki.

Sa'ad bin Abi Waqqash | Sa'ad bin Abi Waqqash masuk Islam pada umur 17 tahun. Dia selalu mengikuti pertempuran dengan kaum Quraisy. Ia juga sempat menjadi pemimpin perang pada saat melawan Persia. Perang tersebut merupakan salah satu perang besar dan bersejarah bagi umat Islam.

Sa'id bin Zaid bin Amru bin Naufal Al-Adawi | Sa'id selalu mengikuti peperangan kecuali Perang Badar, karena pada saat itu ia sedang menjalankan tugas lain dari Rasulullah. Sa'id bin Zaid juga merupakan sepupu dekat dari Umar bin Khattab.

Abu Ubaidillah bin Jarrah | Abu Ubaidillah merupakan seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekkah. Ia juga pernah ikut untuk berhijrah ke Madinah dan terlibat dalam peperangan membela Islam. Abu Ubaidillah juga merupakan panglima perang dalam memimpin pasukan Muslim ketika berperang melawan kekaisaran Romawi pada saat Abu Bakar dipilih sebagai khalifah. []
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Profil Singkat 10 Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

Terkini

Topik Populer

Iklan